Toezichthouder Afval en straatreiniging

Locatie
Gouda
Startdatum
04/01/2021
Einddatum
31/12/2021
Uren
18
Klant
Gemeente Gouda
Aanvraagnummer
SRQ144924
Deel deze aanvraag:

Profielinformatie
Functieprofiel                           Toezichthouder Afval- en straatreiniging

De organisatie Gemeente Gouda
De gemeentelijke organisatie in Gouda bestaat uit gemotiveerde medewerkers die met een positieve blik voor en met de stad wer­ken en kenmerkt zich door een open en informele cultuur, veel ruimte voor eigen inbreng en korte lijnen. Gemiddeld waarderen medewerkers van de gemeente Gouda hun baan met een 7,6; een rapportcijfer om trots op te zijn!

In totaal werken er zo’n 490 mensen bij de gemeente Gouda, verdeeld over diverse afdelingen en projecten. De ambtelijke aansturing gebeurt via een drietal directieleden  in samenwerking met alle afdelingshoofden. Samen werken zij aan een wendbare en lerende organisatie, die lenig inspeelt op wat er in de stad leeft en gebeurt en waar mogelijk samen met inwoners, bedrijven of instellingen plannen maakt en realiseert. Een blik naar buiten, een flexibele opstelling en telkens de vraag blijven stellen of de goede dingen gebeuren, zijn daarbij onmisbare ingrediënten.

De afdeling BOR
De afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) houdt zich bezig met het dagelijks beheer van de boven- en ondergrondse ruimte van o.a. speelterreinen, groen en wegen tot rioleringen, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties en vergunningen voor kabels en leidingen. Ook is de afdeling opdrachtgever van grootschalige onderhouds- of vervangingsprojecten (o.a. rioolvervanging) en heeft daarmee een breed werkterrein.

De afdeling bestaat uit:

 • Bureau dagelijks beheer
 • Uitvoeringsbeleid (beleid/verhuur en beheer woonwagenstandplaatsen en programmamanagement)
 • Geo- & databeheer

Het werkterrein van de afdeling raakt hiermee direct de beleving van veel burgers, instellingen en bedrijven in Gouda en heeft korte lijnen met het bestuur. De afdeling staat er goed voor: ze staan voor  resultaat en  samenwerking in goede sfeer. Als het echt lastig is, dan zoeken en vinden de medewerkers een passende oplossing.

Product Afval en straatreiniging
Binnen het bureau dagelijks beheer bestaat het team Afval- en straatreiniging uit vier functies: een productbeheerder, assistent beheerder, directievoerder en toezichthouder. Dit team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van dit product. Daarnaast is er een databeheerder en een beleidsmedewerker actief op dit taakveld.
Profiel toezichthouder

Wat ga je doen

 • het controleren of de opdrachtnemers het werk conform de onderhoudscontracten uitvoert;
 • het controleren of de opdrachtnemers het werk conform geldende wet- en regelgeving uitvoert;
 • het signaleren van besteksafwijkingen;
 • het beoordelen van meer- minderwerk;
 • het voorbereiden en geven van deelopdrachten;
 • het opleveren van de deelopdrachten;
 • het signaleren van uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de uitvoering;
 • het signaleren en vroegtijdig bijsturen als de gevraagde (technische) kwaliteit niet geleverd wordt / kan worden;
 • deelnemen aan voortgangsoverleg inclusief  het (laten) maken van de verslaglegging hiervan;
 • het communiceren met burger(s) of andere belanghebbenden naar aanleiding van vragen en of klachten tijdens de werkzaamheden;
 • het (laten) analyseren en oplossen van meldingen en klachten van burgers over afval- en straatreiniging;
 • het adviseren over beheerknelpunten aan de productbeheerder Afval- en straatreiniging;
 • het signaleren van knelpunten functioneren van de assets  (oog- en oorfunctie).

Wat neem je mee

Kerncompetenties

 • klantgerichtheid en omgevingsbewust
 • samenwerken
 • resultaatgerichtheid
 • zelfstandigheid
 • flexibiliteit

Functie gerelateerde competenties

 • plannen en organiseren
 • communiceren
 • probleem oplossend vermogen
 • kennis en ervaring met contractbeheersing RAW-systematiek en het voeren van bijbehorende besteksadministratie
 • overzicht en praktisch technisch inzicht
 • ervaring in het gebruik van Microsoft office pakketten zoals Outlook, Word en Excel
 • zowel schriftelijk als mondeling een goede beheersing van de Nederlandse taal

Indicatief werk- en denkniveau

 • relevante afgeronde MBO opleidingsniveau 4 of vergelijkbaar;
 • werk en denkniveau MBO
 • minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie

Inhuurdesk Groene Hart

Inschrijven
Gouda
18
04/01/2021
15/10/2020
31/12/2021
Gemeente Gouda
SRQ144924
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Gouda
04/01/2021
31/12/2021
18

Profielinformatie
Functieprofiel                           Toezichthouder Afval- en straatreiniging

De organisatie Gemeente Gouda
De gemeentelijke organisatie in Gouda bestaat uit gemotiveerde medewerkers die met een positieve blik voor en met de stad wer­ken en kenmerkt zich door een open en informele cultuur, veel ruimte voor eigen inbreng en korte lijnen. Gemiddeld waarderen medewerkers van de gemeente Gouda hun baan met een 7,6; een rapportcijfer om trots op te zijn!

In totaal werken er zo’n 490 mensen bij de gemeente Gouda, verdeeld over diverse afdelingen en projecten. De ambtelijke aansturing gebeurt via een drietal directieleden  in samenwerking met alle afdelingshoofden. Samen werken zij aan een wendbare en lerende organisatie, die lenig inspeelt op wat er in de stad leeft en gebeurt en waar mogelijk samen met inwoners, bedrijven of instellingen plannen maakt en realiseert. Een blik naar buiten, een flexibele opstelling en telkens de vraag blijven stellen of de goede dingen gebeuren, zijn daarbij onmisbare ingrediënten.

De afdeling BOR
De afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) houdt zich bezig met het dagelijks beheer van de boven- en ondergrondse ruimte van o.a. speelterreinen, groen en wegen tot rioleringen, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties en vergunningen voor kabels en leidingen. Ook is de afdeling opdrachtgever van grootschalige onderhouds- of vervangingsprojecten (o.a. rioolvervanging) en heeft daarmee een breed werkterrein.

De afdeling bestaat uit:

 • Bureau dagelijks beheer
 • Uitvoeringsbeleid (beleid/verhuur en beheer woonwagenstandplaatsen en programmamanagement)
 • Geo- & databeheer

Het werkterrein van de afdeling raakt hiermee direct de beleving van veel burgers, instellingen en bedrijven in Gouda en heeft korte lijnen met het bestuur. De afdeling staat er goed voor: ze staan voor  resultaat en  samenwerking in goede sfeer. Als het echt lastig is, dan zoeken en vinden de medewerkers een passende oplossing.

Product Afval en straatreiniging
Binnen het bureau dagelijks beheer bestaat het team Afval- en straatreiniging uit vier functies: een productbeheerder, assistent beheerder, directievoerder en toezichthouder. Dit team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van dit product. Daarnaast is er een databeheerder en een beleidsmedewerker actief op dit taakveld.
Profiel toezichthouder

Wat ga je doen

 • het controleren of de opdrachtnemers het werk conform de onderhoudscontracten uitvoert;
 • het controleren of de opdrachtnemers het werk conform geldende wet- en regelgeving uitvoert;
 • het signaleren van besteksafwijkingen;
 • het beoordelen van meer- minderwerk;
 • het voorbereiden en geven van deelopdrachten;
 • het opleveren van de deelopdrachten;
 • het signaleren van uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de uitvoering;
 • het signaleren en vroegtijdig bijsturen als de gevraagde (technische) kwaliteit niet geleverd wordt / kan worden;
 • deelnemen aan voortgangsoverleg inclusief  het (laten) maken van de verslaglegging hiervan;
 • het communiceren met burger(s) of andere belanghebbenden naar aanleiding van vragen en of klachten tijdens de werkzaamheden;
 • het (laten) analyseren en oplossen van meldingen en klachten van burgers over afval- en straatreiniging;
 • het adviseren over beheerknelpunten aan de productbeheerder Afval- en straatreiniging;
 • het signaleren van knelpunten functioneren van de assets  (oog- en oorfunctie).

Wat neem je mee

Kerncompetenties

 • klantgerichtheid en omgevingsbewust
 • samenwerken
 • resultaatgerichtheid
 • zelfstandigheid
 • flexibiliteit

Functie gerelateerde competenties

 • plannen en organiseren
 • communiceren
 • probleem oplossend vermogen
 • kennis en ervaring met contractbeheersing RAW-systematiek en het voeren van bijbehorende besteksadministratie
 • overzicht en praktisch technisch inzicht
 • ervaring in het gebruik van Microsoft office pakketten zoals Outlook, Word en Excel
 • zowel schriftelijk als mondeling een goede beheersing van de Nederlandse taal

Indicatief werk- en denkniveau

 • relevante afgeronde MBO opleidingsniveau 4 of vergelijkbaar;
 • werk en denkniveau MBO
 • minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
Inloggen