Directievoerder/toezichthouder vaste kunstwerken

Locatie
Gouda
Startdatum
04/01/2021
Einddatum
31/12/2021
Uren
24
Klant
Gemeente Gouda
Aanvraagnummer
SRQ144693
Deel deze aanvraag:

Profielinformatie
Functieprofiel                           Directievoerder/toezichthouder vaste kunstwerken (Uren zullen flexibel zijn afhankelijk van de uit te voeren opdrachten, maar voor maximaal 24 uur per week.)

De organisatie Gemeente Gouda
De gemeentelijke organisatie in Gouda bestaat uit gemotiveerde medewerkers die met een positieve blik voor en met de stad wer­ken en kenmerkt zich door een open en informele cultuur, veel ruimte voor eigen inbreng en korte lijnen. Gemiddeld waarderen medewerkers van de gemeente Gouda hun baan met een 7,6; een rapportcijfer om trots op te zijn!

In totaal werken er zo’n 490 mensen bij de gemeente Gouda, verdeeld over diverse afdelingen en projecten. De ambtelijke aansturing gebeurt via een drietal directieleden  in samenwerking met alle afdelingshoofden. Samen werken zij aan een wendbare en lerende organisatie, die lenig inspeelt op wat er in de stad leeft en gebeurt en waar mogelijk samen met inwoners, bedrijven of instellingen plannen maakt en realiseert. Een blik naar buiten, een flexibele opstelling en telkens de vraag blijven stellen of de goede dingen gebeuren, zijn daarbij onmisbare ingrediënten.

De afdeling BOR
De afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) houdt zich bezig met het dagelijks beheer van de boven- en ondergrondse ruimte van o.a. speelterreinen, groen en wegen tot rioleringen, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties en vergunningen voor kabels en leidingen. Ook is de afdeling opdrachtgever van grootschalige onderhouds- of vervangingsprojecten (o.a. rioolvervanging) en heeft daarmee een breed werkterrein.

De afdeling bestaat uit:

 • Bureau dagelijks beheer
 • Uitvoeringsbeleid
 • Geo- & databeheer

Het werkterrein van de afdeling raakt hiermee direct de beleving van veel burgers, instellingen en bedrijven in Gouda en heeft korte lijnen met het bestuur.
De afdeling staat er goed voor: ze staan voor  resultaat en  samenwerking in goede sfeer. Als het echt lastig is, dan zoeken en vinden de medewerkers een passende oplossing.

Product Kunstwerken
Binnen het bureau dagelijks beheer bestaat het team Kunstwerken uit volgende 3 functies:

 1. Productbeheerder Kunstwerken
 2. Directievoerder/technisch adviseur beweegbare Kunstwerken
 3. Directievoerder/toezichthouder vaste Kunstwerken

Dit team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud aan de gemeentelijke civieltechnische kunstwerken.

De uitvoering van het dagelijks onderhoud van de civieltechnische kunstwerken wordt uitbesteed via onderstaande contracten:

 • Bestek 2018-10 Raamovereenkomst Dagelijks Onderhoud Kunstwerken
 • Bestek 2018-15 Onderhoud 18 bruggen en 6 sluizen 2019-2022

Om een goede regie te voeren op Bestek 2018-10 contract zoeken wij een directievoerder/toezichthouder dagelijks vaste Kunstwerken welke:

 • de contractbeheersing van Bestek 2018-10 op zich neemt;
 • de productbeheerder ontzorgt bij dagelijkse beheertaken zoals het afhandelen van meldingen en klachten van burgers.

Profiel Directievoerder/toezichthouder vaste Kunstwerken

Wat ga je doen

 • Optreden als directievoerder op Bestek 2018-10.
 • Verzorgen (IBIS)-besteksadministratie.
 • Vertegenwoordigen van de gemeente als opdrachtgever, zowel intern als extern.
 • Het bewaken en controleren of de opdrachtnemer(s) het werk conform de onderhoudscontracten en geldende wet- en regelgeving uitvoert.
 • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor de opdrachtnemer en derden tijdens de uitvoering.
 • Communiceren met burger(s) of andere belanghebbenden over de uitvoering.
 • Afhandelen van vragen en/of klachten over de uitvoeringswerkzaamheden.
 • Rapporteren aan de productbeheerder over de voortgang, meer- en minderwerk en afwijkingen.
 • Houden van voortgangsoverleggen/bouwvergaderingen inclusief het verzorgen van de verslaglegging hiervan.
 • Signaleren en rapporteren over uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de voorbereiding en uitvoering.
 • Signaleren en vroegtijdig bijsturen als de gevraagde (technische) kwaliteit niet geleverd wordt / kan worden.
 • Voorbereiden en verstrekken van deelopdrachten.
 • Beoordelen en afstemmen van planningen en plannen (BLVC-plannen, PVA’s e.d.).
 • Bewaken van de voortgang en planning.
 • Signaleren van besteksafwijkingen.
 • Beoordelen van meer- en minderwerk.
 • Opleveren van de deelopdrachten.
 • Beoordelen van termijnen en eindafrekeningen.
 • Het analyseren, beoordelen, oplossen en afhandelen van meldingen en klachten van burgers.
 • Het signaleren van knelpunten in functioneren van de assets (oog- en oorfunctie).

Wat neem je mee
Klantgericht:                    luisteren en doorvragen, afspraak is afspraak, onderhouden klantrelaties.

Samenwerken:                gezamenlijke doelen nastreven, gevraagd en ongevraagd advies geven.
Resultaatgericht:             prioriteiten stellen, toetst tussentijds activiteiten op hun bijdrage aan het resultaat en stuurt bij waar nodig.
Communiceren:               open vragen stellen, door vragen, helder en tactvol, houdt rekening met
behoeften en belangen van de ander, blijft in gesprek ook in lastige situaties, politiek bestuurlijke sensitiviteit.
Probleemoplossend:       signaleert knelpunten en lost deze op, dringt door tot kern van het probleem, achterhaald onderliggende oorzaken, formuleert verschillende oplossingen.
Nauwkeurigheid:              werkt volgens geldende procedures, regels en afspraken, werkt zorgvuldig
Zelfstandigheid:              vertrouwd op zichzelf bij het maken van keuzen, vraagt feedback waar nodig
Plannen en organiseren:  plant eigen werkzaamheden en stemt deze af met anderen, toetst voortgang
Innovatief vermogen:       verbindt verschillende soorten informatie tot ideeën, staat open voor anderen, heeft creatieve ideeën voor oplossingen.
Kostenbewust:                overziet de kosten en eventuele besparingen.

 
Opleiding en ervaring

 • Afgeronde technische HBO-opleiding(en) gerelateerd aan de civiele techniek.
 • Minimaal 5 jaar ervaring met UAV-contracten.
 • In de afgelopen 5 jaar verantwoordelijk geweest voor het aansturen/begeleiden van UAV-contracten. Civieltechnische projecten moeten hier onderdeel van hebben uitgemaakt.
 • Kennis en ervaring met het bijhouden van RAW-besteksadministratie.
 • Kennis van wetgeving op gebied van flora & fauna.
 • Kennis en ervaring in het gebruik van Microsoft office pakketten Outlook, Word en Excel.
 • Zowel schriftelijk als mondeling een goede beheersing van de Nederlandse taal.

 

Inhuurdesk Groene Hart

Inschrijven
Gouda
24
04/01/2021
14/10/2020
31/12/2021
Gemeente Gouda
SRQ144693
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Gouda
04/01/2021
31/12/2021
24

Profielinformatie
Functieprofiel                           Directievoerder/toezichthouder vaste kunstwerken (Uren zullen flexibel zijn afhankelijk van de uit te voeren opdrachten, maar voor maximaal 24 uur per week.)

De organisatie Gemeente Gouda
De gemeentelijke organisatie in Gouda bestaat uit gemotiveerde medewerkers die met een positieve blik voor en met de stad wer­ken en kenmerkt zich door een open en informele cultuur, veel ruimte voor eigen inbreng en korte lijnen. Gemiddeld waarderen medewerkers van de gemeente Gouda hun baan met een 7,6; een rapportcijfer om trots op te zijn!

In totaal werken er zo’n 490 mensen bij de gemeente Gouda, verdeeld over diverse afdelingen en projecten. De ambtelijke aansturing gebeurt via een drietal directieleden  in samenwerking met alle afdelingshoofden. Samen werken zij aan een wendbare en lerende organisatie, die lenig inspeelt op wat er in de stad leeft en gebeurt en waar mogelijk samen met inwoners, bedrijven of instellingen plannen maakt en realiseert. Een blik naar buiten, een flexibele opstelling en telkens de vraag blijven stellen of de goede dingen gebeuren, zijn daarbij onmisbare ingrediënten.

De afdeling BOR
De afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) houdt zich bezig met het dagelijks beheer van de boven- en ondergrondse ruimte van o.a. speelterreinen, groen en wegen tot rioleringen, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties en vergunningen voor kabels en leidingen. Ook is de afdeling opdrachtgever van grootschalige onderhouds- of vervangingsprojecten (o.a. rioolvervanging) en heeft daarmee een breed werkterrein.

De afdeling bestaat uit:

 • Bureau dagelijks beheer
 • Uitvoeringsbeleid
 • Geo- & databeheer

Het werkterrein van de afdeling raakt hiermee direct de beleving van veel burgers, instellingen en bedrijven in Gouda en heeft korte lijnen met het bestuur.
De afdeling staat er goed voor: ze staan voor  resultaat en  samenwerking in goede sfeer. Als het echt lastig is, dan zoeken en vinden de medewerkers een passende oplossing.

Product Kunstwerken
Binnen het bureau dagelijks beheer bestaat het team Kunstwerken uit volgende 3 functies:

 1. Productbeheerder Kunstwerken
 2. Directievoerder/technisch adviseur beweegbare Kunstwerken
 3. Directievoerder/toezichthouder vaste Kunstwerken

Dit team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud aan de gemeentelijke civieltechnische kunstwerken.

De uitvoering van het dagelijks onderhoud van de civieltechnische kunstwerken wordt uitbesteed via onderstaande contracten:

 • Bestek 2018-10 Raamovereenkomst Dagelijks Onderhoud Kunstwerken
 • Bestek 2018-15 Onderhoud 18 bruggen en 6 sluizen 2019-2022

Om een goede regie te voeren op Bestek 2018-10 contract zoeken wij een directievoerder/toezichthouder dagelijks vaste Kunstwerken welke:

 • de contractbeheersing van Bestek 2018-10 op zich neemt;
 • de productbeheerder ontzorgt bij dagelijkse beheertaken zoals het afhandelen van meldingen en klachten van burgers.

Profiel Directievoerder/toezichthouder vaste Kunstwerken

Wat ga je doen

 • Optreden als directievoerder op Bestek 2018-10.
 • Verzorgen (IBIS)-besteksadministratie.
 • Vertegenwoordigen van de gemeente als opdrachtgever, zowel intern als extern.
 • Het bewaken en controleren of de opdrachtnemer(s) het werk conform de onderhoudscontracten en geldende wet- en regelgeving uitvoert.
 • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor de opdrachtnemer en derden tijdens de uitvoering.
 • Communiceren met burger(s) of andere belanghebbenden over de uitvoering.
 • Afhandelen van vragen en/of klachten over de uitvoeringswerkzaamheden.
 • Rapporteren aan de productbeheerder over de voortgang, meer- en minderwerk en afwijkingen.
 • Houden van voortgangsoverleggen/bouwvergaderingen inclusief het verzorgen van de verslaglegging hiervan.
 • Signaleren en rapporteren over uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de voorbereiding en uitvoering.
 • Signaleren en vroegtijdig bijsturen als de gevraagde (technische) kwaliteit niet geleverd wordt / kan worden.
 • Voorbereiden en verstrekken van deelopdrachten.
 • Beoordelen en afstemmen van planningen en plannen (BLVC-plannen, PVA’s e.d.).
 • Bewaken van de voortgang en planning.
 • Signaleren van besteksafwijkingen.
 • Beoordelen van meer- en minderwerk.
 • Opleveren van de deelopdrachten.
 • Beoordelen van termijnen en eindafrekeningen.
 • Het analyseren, beoordelen, oplossen en afhandelen van meldingen en klachten van burgers.
 • Het signaleren van knelpunten in functioneren van de assets (oog- en oorfunctie).

Wat neem je mee
Klantgericht:                    luisteren en doorvragen, afspraak is afspraak, onderhouden klantrelaties.

Samenwerken:                gezamenlijke doelen nastreven, gevraagd en ongevraagd advies geven.
Resultaatgericht:             prioriteiten stellen, toetst tussentijds activiteiten op hun bijdrage aan het resultaat en stuurt bij waar nodig.
Communiceren:               open vragen stellen, door vragen, helder en tactvol, houdt rekening met
behoeften en belangen van de ander, blijft in gesprek ook in lastige situaties, politiek bestuurlijke sensitiviteit.
Probleemoplossend:       signaleert knelpunten en lost deze op, dringt door tot kern van het probleem, achterhaald onderliggende oorzaken, formuleert verschillende oplossingen.
Nauwkeurigheid:              werkt volgens geldende procedures, regels en afspraken, werkt zorgvuldig
Zelfstandigheid:              vertrouwd op zichzelf bij het maken van keuzen, vraagt feedback waar nodig
Plannen en organiseren:  plant eigen werkzaamheden en stemt deze af met anderen, toetst voortgang
Innovatief vermogen:       verbindt verschillende soorten informatie tot ideeën, staat open voor anderen, heeft creatieve ideeën voor oplossingen.
Kostenbewust:                overziet de kosten en eventuele besparingen.

 
Opleiding en ervaring

 • Afgeronde technische HBO-opleiding(en) gerelateerd aan de civiele techniek.
 • Minimaal 5 jaar ervaring met UAV-contracten.
 • In de afgelopen 5 jaar verantwoordelijk geweest voor het aansturen/begeleiden van UAV-contracten. Civieltechnische projecten moeten hier onderdeel van hebben uitgemaakt.
 • Kennis en ervaring met het bijhouden van RAW-besteksadministratie.
 • Kennis van wetgeving op gebied van flora & fauna.
 • Kennis en ervaring in het gebruik van Microsoft office pakketten Outlook, Word en Excel.
 • Zowel schriftelijk als mondeling een goede beheersing van de Nederlandse taal.

 

Inloggen