Assistent beheerder riolering

Locatie
Gouda
Startdatum
17/08/2020
Einddatum
31/01/2021
Uren
36
Klant
Gemeente Gouda
Aanvraagnummer
SRQ142786
Deel deze aanvraag:

De organisatie Gemeente Gouda
De gemeentelijke organisatie in Gouda bestaat uit gemotiveerde medewerkers die met een positieve blik voor en met de stad wer­ken en kenmerkt zich door een open en informele cultuur, veel ruimte voor eigen inbreng en korte lijnen. Gemiddeld waarderen medewerkers van de gemeente Gouda hun baan met een 7,6; een rapportcijfer om trots op te zijn!

In totaal werken er zo’n 490 mensen bij de gemeente Gouda, verdeeld over diverse afdelingen en projecten. De ambtelijke aansturing gebeurt via een drietal directieleden  in samenwerking met alle afdelingshoofden. Samen werken zij aan een wendbare en lerende organisatie, die lenig inspeelt op wat er in de stad leeft en gebeurt en waar mogelijk samen met inwoners, bedrijven of instellingen plannen maakt en realiseert. Een blik naar buiten, een flexibele opstelling en telkens de vraag blijven stellen of de goede dingen gebeuren, zijn daarbij onmisbare ingrediënten.

De afdeling BOR
De afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) houdt zich bezig met het dagelijks beheer van de boven- en ondergrondse ruimte van o.a. speelterreinen, groen en wegen tot rioleringen, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties en vergunningen voor kabels en leidingen. Ook is de afdeling opdrachtgever van grootschalige onderhouds- of vervangingsprojecten (o.a. rioolvervanging) en heeft daarmee een breed werkterrein.

De afdeling bestaat uit:

 • Bureau dagelijks beheer
 • Uitvoeringsbeleid (beleid/verhuur en beheer woonwagenstandplaatsen en programmamanagement)
 • Geo- & databeheer

Het werkterrein van de afdeling raakt hiermee direct de beleving van veel burgers, instellingen en bedrijven in Gouda en heeft korte lijnen met het bestuur.
De afdeling staat er goed voor: ze staan voor  resultaat en  samenwerking in goede sfeer. Als het echt lastig is, dan zoeken en vinden de medewerkers een passende oplossing.

Product Riolering
Binnen het bureau dagelijks beheer bestaat het team riolering uit vijf functies: een strategisch rioolbeheerder, riool beheerder, assistent beheerder, directievoerder en toezichthouder. Dit team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van het gemeentelijke rioolsysteem. Daarnaast zijn er een databeheerder en een beleidsmedewerker actief op dit taakveld.

De riolering in Gouda kenmerkt zich door 190 km vrijverval riolering, 51 km druk-persleidingen, 40 km drainage, 85 rioolgemalen, 250 drukrioleringspompen en 25.000 kolken.

Om ons areaal goed te kunnen beheren zijn wij op zoek aan een enthousiaste assistent rioolbeheerder.

Profiel assistent rioolbeheerder

Wat ga je doen

 • zelfstandig uitvoeren kleinschalige (riool)projecten (minder dan €50.000)
 • het voorbereiden van deelopdrachten;
 • het (laten) controleren of de opdrachtnemers het werk conform de onderhoudscontracten riolering uitvoert;
 • het (laten) controleren of de opdrachtnemers het werk conform geldende wet- en regelgeving uitvoert;
 • het (laten) beoordelen van meer- minderwerk;
 • het signaleren en rapporteren over uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de uitvoering;
 • het signaleren en vroegtijdig bijsturen als de gevraagde (technische) kwaliteit niet geleverd wordt / kan worden;
 • het communiceren met burger(s) of andere belanghebbenden over de uitvoering;
 • het (laten) analyseren en oplossen van meldingen en klachten van burgers over riolering en grondwater;
 • het adviseren over beheerknelpunten aan de productbeheerder riolering;
 • het signaleren van knelpunten functioneren van de assets (oog- en oorfunctie);
 • het toetsen en adviseren diverse (in- en extern) rioleringsplannen.

Wat neem je mee
 
Kerncompetenties

Klantgericht:                   luisteren en doorvragen, afspraak is afspraak, onderhouden klantrelaties.
Samenwerken                 gezamenlijke doelen nastreven, gevraagd en ongevraagd advies geven
Resultaatgericht              prioriteiten stellen, toetst tussentijds activiteiten op hun bijdrage aan het resultaat en stuurt bij waar nodig.
Communiceren               open vragen stellen, door vragen, helder en tactvol, houdt rekening met
behoeften en belangen van de ander, blijft in gesprek ook in lastige situaties, politiek bestuurlijke sensitiviteit.
Probleemoplossend         signaleert knelpunten en lost deze op, dringt door tot kern van het probleem, achterhaald onderliggende oorzaken, formuleert verschillende oplossingen.
Nauwkeurigheid              werkt volgens geldende procedures, regels en afspraken, werkt zorgvuldig.
Zelfstandigheid                vertrouwd op zichzelf bij het maken van keuzen, vraagt feedback waar nodig.
Plannen en organiseren   plant eigen werkzaamheden en stemt deze af met anderen, toetst voortgang.
Innovatief vermogen        verbindt verschillende soorten informatie tot ideeën, staat open voor anderen, heeft creatieve ideeën voor oplossingen.
Kostenbewust                 overziet de kosten en eventuele besparingen.
Flexibiliteit                       doorbreekt vast patronen en past zich gemakkelijk aan in een veranderende omgeving.

Functie gerelateerde competenties

 • aantoonbare kennis en ervaring riooltechniek
 • kennis van gemalen is een pré
 • kennis en ervaring met contractbeheersing, RAW-systematiek
 • overzicht en praktisch technisch inzicht
 • ervaring in het gebruik van Microsoft office pakketten Word, Excel 
 • ervaring in het gebruik van beheerpakketten, bij voorkeur Kikker en Geovisia
 • ervaring in gebruik telemetrie bij voorkeur H2GO
 • bekend zijn met (milieu)regels rondom riolering en grondwater
 • zowel schriftelijk als mondeling een goede beheersing van de Nederlandse taal

Werk en denkniveau

 • relevante afgeronde MBO+/HBO opleiding zoals civiele techniek/ werktuigbouwkunde of elektrotechniek
 • werk en denkniveau MBO+/HBO
 • minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie

Inhuurdesk Groene Hart

Inschrijven
Gouda
36
17/08/2020
31/07/2020
31/01/2021
Gemeente Gouda
SRQ142786
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Gouda
17/08/2020
31/01/2021
36

De organisatie Gemeente Gouda
De gemeentelijke organisatie in Gouda bestaat uit gemotiveerde medewerkers die met een positieve blik voor en met de stad wer­ken en kenmerkt zich door een open en informele cultuur, veel ruimte voor eigen inbreng en korte lijnen. Gemiddeld waarderen medewerkers van de gemeente Gouda hun baan met een 7,6; een rapportcijfer om trots op te zijn!

In totaal werken er zo’n 490 mensen bij de gemeente Gouda, verdeeld over diverse afdelingen en projecten. De ambtelijke aansturing gebeurt via een drietal directieleden  in samenwerking met alle afdelingshoofden. Samen werken zij aan een wendbare en lerende organisatie, die lenig inspeelt op wat er in de stad leeft en gebeurt en waar mogelijk samen met inwoners, bedrijven of instellingen plannen maakt en realiseert. Een blik naar buiten, een flexibele opstelling en telkens de vraag blijven stellen of de goede dingen gebeuren, zijn daarbij onmisbare ingrediënten.

De afdeling BOR
De afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) houdt zich bezig met het dagelijks beheer van de boven- en ondergrondse ruimte van o.a. speelterreinen, groen en wegen tot rioleringen, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties en vergunningen voor kabels en leidingen. Ook is de afdeling opdrachtgever van grootschalige onderhouds- of vervangingsprojecten (o.a. rioolvervanging) en heeft daarmee een breed werkterrein.

De afdeling bestaat uit:

 • Bureau dagelijks beheer
 • Uitvoeringsbeleid (beleid/verhuur en beheer woonwagenstandplaatsen en programmamanagement)
 • Geo- & databeheer

Het werkterrein van de afdeling raakt hiermee direct de beleving van veel burgers, instellingen en bedrijven in Gouda en heeft korte lijnen met het bestuur.
De afdeling staat er goed voor: ze staan voor  resultaat en  samenwerking in goede sfeer. Als het echt lastig is, dan zoeken en vinden de medewerkers een passende oplossing.

Product Riolering
Binnen het bureau dagelijks beheer bestaat het team riolering uit vijf functies: een strategisch rioolbeheerder, riool beheerder, assistent beheerder, directievoerder en toezichthouder. Dit team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van het gemeentelijke rioolsysteem. Daarnaast zijn er een databeheerder en een beleidsmedewerker actief op dit taakveld.

De riolering in Gouda kenmerkt zich door 190 km vrijverval riolering, 51 km druk-persleidingen, 40 km drainage, 85 rioolgemalen, 250 drukrioleringspompen en 25.000 kolken.

Om ons areaal goed te kunnen beheren zijn wij op zoek aan een enthousiaste assistent rioolbeheerder.

Profiel assistent rioolbeheerder

Wat ga je doen

 • zelfstandig uitvoeren kleinschalige (riool)projecten (minder dan €50.000)
 • het voorbereiden van deelopdrachten;
 • het (laten) controleren of de opdrachtnemers het werk conform de onderhoudscontracten riolering uitvoert;
 • het (laten) controleren of de opdrachtnemers het werk conform geldende wet- en regelgeving uitvoert;
 • het (laten) beoordelen van meer- minderwerk;
 • het signaleren en rapporteren over uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de uitvoering;
 • het signaleren en vroegtijdig bijsturen als de gevraagde (technische) kwaliteit niet geleverd wordt / kan worden;
 • het communiceren met burger(s) of andere belanghebbenden over de uitvoering;
 • het (laten) analyseren en oplossen van meldingen en klachten van burgers over riolering en grondwater;
 • het adviseren over beheerknelpunten aan de productbeheerder riolering;
 • het signaleren van knelpunten functioneren van de assets (oog- en oorfunctie);
 • het toetsen en adviseren diverse (in- en extern) rioleringsplannen.

Wat neem je mee
 
Kerncompetenties

Klantgericht:                   luisteren en doorvragen, afspraak is afspraak, onderhouden klantrelaties.
Samenwerken                 gezamenlijke doelen nastreven, gevraagd en ongevraagd advies geven
Resultaatgericht              prioriteiten stellen, toetst tussentijds activiteiten op hun bijdrage aan het resultaat en stuurt bij waar nodig.
Communiceren               open vragen stellen, door vragen, helder en tactvol, houdt rekening met
behoeften en belangen van de ander, blijft in gesprek ook in lastige situaties, politiek bestuurlijke sensitiviteit.
Probleemoplossend         signaleert knelpunten en lost deze op, dringt door tot kern van het probleem, achterhaald onderliggende oorzaken, formuleert verschillende oplossingen.
Nauwkeurigheid              werkt volgens geldende procedures, regels en afspraken, werkt zorgvuldig.
Zelfstandigheid                vertrouwd op zichzelf bij het maken van keuzen, vraagt feedback waar nodig.
Plannen en organiseren   plant eigen werkzaamheden en stemt deze af met anderen, toetst voortgang.
Innovatief vermogen        verbindt verschillende soorten informatie tot ideeën, staat open voor anderen, heeft creatieve ideeën voor oplossingen.
Kostenbewust                 overziet de kosten en eventuele besparingen.
Flexibiliteit                       doorbreekt vast patronen en past zich gemakkelijk aan in een veranderende omgeving.

Functie gerelateerde competenties

 • aantoonbare kennis en ervaring riooltechniek
 • kennis van gemalen is een pré
 • kennis en ervaring met contractbeheersing, RAW-systematiek
 • overzicht en praktisch technisch inzicht
 • ervaring in het gebruik van Microsoft office pakketten Word, Excel 
 • ervaring in het gebruik van beheerpakketten, bij voorkeur Kikker en Geovisia
 • ervaring in gebruik telemetrie bij voorkeur H2GO
 • bekend zijn met (milieu)regels rondom riolering en grondwater
 • zowel schriftelijk als mondeling een goede beheersing van de Nederlandse taal

Werk en denkniveau

 • relevante afgeronde MBO+/HBO opleiding zoals civiele techniek/ werktuigbouwkunde of elektrotechniek
 • werk en denkniveau MBO+/HBO
 • minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
Inloggen